RaportyModel dla kandydatów

Pobierz 

Jacek Pyżalski 


25 sierpnia 2014: "Kompetencje przywódcze dyrektorów szkół i placówek w krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych" 

Opis wydania  |   Pobierz
Zbyszko Melosik


10 października 2014: "Raport o kształceniu dyrektorów w Unii Europejskiej i USA" 

Opis wydania  |  Pobierz
Jacek Pyżalski


14 stycznia 2015: "Analiza porównawcza systemów kształcenia i doskonalenia kadry kierowniczej szkół oraz placówek" 
 
Opis wydania  |  Pobierz
Ewa Bogacz–Wojtanowska, Janusz Sasak


„Raport – diagnoza kształcenia i doskonalenia kadry kierowniczej szkół/placówek oświatowych w polsce" 
  
Opis wydania  |  Pobierz
Grzegorz Mazurkiewicz


„Przywództwo edukacyjne — Zaproszenie do dialogu" 
  
Opis wydania  Pobierz

 Grzegorz Mazurkiewicz, Roman Dorczak


„Przywództwo edukacyjne — Próba zmiany" 
  
Opis wydania  PobierzRoman Dorczak, Jakub Kołodziejczyk


„Kompetencje przywódcze kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych w Polsce — Raport z badań" 
  

 

Opis wydania  Pobierz


 

Dział: Raporty